Całkowity koszt kredytu – czym jest i co zawiera?

Rozglądając się za kredytem idealnie dopasowanym do swoich potrzeb i możliwości, musimy poznać terminologię, jaka obowiązuje w finansowym świecie. W przeciwnym wypadku możemy z łatwością pogubić się w gąszczu obcobrzmiących pojęć, co w konsekwencji możemy boleśnie odczuć podczas spłaty zobowiązania, jakie wybraliśmy. Czym jest całkowity koszt kredytu, co się na niego składa i co się w niego nie wlicza?

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Zaczynając od podstaw, należy sobie odpowiedzieć na pytanie: czym właściwie jest całkowity koszt kredytu? Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, całkowity koszt kredytu, to termin określający całość kosztów, jakie kredytobiorca będzie musiał uregulować. Co to dla nas oznacza? Do całkowitego kosztu kredytu wchodzą wszystkie koszty, które kredytobiorca będzie musiał ponieść, zawierając umowę o kredyt konsumencki. Chcąc skorzystać z kredytu, należy zatem zapoznać się z kosztami, które ten koszt całkowity tworzą. Każdy bank ma swoje wymagania, jakie musi spełnić potencjalny kredytobiorca, w zamian za udzielenie pożyczki, ale do całkowitego kosztu kredytu wpisane są pewne stałe elementy, które na tenże koszt się składają, należą do nich:

  • prowizja – prowizja za przyznanie kredytu jest na ogół jednorazową opłatą pobieraną po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana, czyli rozłożona na raty. Prowizja stanowi wynagrodzenie dla banku za udzielenie kredytu, wyrażana jest w procentach i liczona jest od kwoty udzielonego zobowiązania. Wysokość prowizji może być ustalona indywidualnie,
  • odsetki – to ustalane w skali roku oprocentowanie kredytu, od którego w dużej mierze zależy koszt zobowiązania. Są one wyrażone w procentach i liczone od całkowitego kapitału. Ponadto oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Odsetki składają się ze stopy procentowej i marży. Banki zawsze podają oprocentowanie w skali roku. Formalnie nie mogą być one wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP,
  • koszty usług dodatkowych, w tym np. ubezpieczenie – są dla banku zabezpieczeniem przed brakiem spłaty ze strony konsumenta. Jednakże zakres ochrony bywa bardzo zróżnicowany. Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe, w zamian za opłaconą składkę, zobowiązuje się spłacić pozostały dług w przypadku śmierci, trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy kredytobiorcy,
  • inne opłaty – np. opłata przygotowawcza.

Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się np. opłaty notarialnej.

Całkowita kwota kredytu a całkowity koszt kredytu

Przy zaciąganiu kredytu w banku lub kredytu pozabankowego należy zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie terminologii. Czym innym jest całkowity koszt kredytu, a czym innym całkowita kwota kredytu. Całkowita kwota kredytu jest zatem kwotą, którą rzeczywiście otrzymamy od banku, na podstawie zawartej między bankiem, a konsumentem umowy. Warto zaznaczyć, iż nie obejmuje ona kredytowanych kosztów i że do całkowitej kwoty kredytu nie wlicza się kapitału kredytu, który przeznaczany jest na sfinansowanie kosztów, jakie ponosimy, zaciągając kredyt. Aby zatem uniknąć pomyłek i ogromnego rozczarowania przy spłacie rat za kredyt, należy pierw upewnić się, jakie faktycznie będziemy musieli ponieść koszty.

Całkowity koszt kredytu – czym jest i co zawiera?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń na górę